ตรวจสุขภาพ รักษาโรคเด็ก-ฉีดวัคซีน

โรคกระดูก ข้อ คอ สันหลัง และโรคทั่วไป

สิทธิการรักษาที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

 • ข้าราชการ:No
 • บัตรทอง:No
 • ประกันสังคม:No
 • กรุงเทพประกันชีวิต:No
 • กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต:No
 • กสิกรไทย ประกันชีวิต:No
ดูทั้งหมด
 • เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต:No
 • ชับบ์สามัคคีประกันภัย:No
 • ซิกน่าประกันสุขภาพ:No
 • โตเกียวมารีนประกันชีวิต:No
 • ทิพยประกันชีวิต:No
 • ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต:No
 • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต:No
 • ไทยประกันชีวิต:No
 • ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต:No
 • ไทยสมุทรประกันชีวิต:No
 • ธนชาตประกันชีวิต:No
 • บางกอกสหประกันชีวิต:No
 • บูพา ประกันสุขภาพ:No
 • ประกันชีวิต ทีเอ็มบี:No
 • ประกันชีวิต นครหลวงไทย:No
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต:No
 • ฟิลลิปประกันชีวิต:No
 • เมืองไทยประกันชีวิต:No
 • สหประกันชีวิต:No
 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต:No
 • อาคเนย์ ประกันชีวิต:No
 • เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต:No
 • เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต:No
 • เอไอเอ ประกันชีวิต:No
 • แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต:No
 • สิทธิการรักษาที่ไม่รองรับ:ข้าราชการ, บัตรทอง, ประกันสังคม, กรุงเทพประกันชีวิต, กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต, กสิกรไทย ประกันชีวิต, เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, ซิกน่าประกันสุขภาพ, โตเกียวมารีนประกันชีวิต, ทิพยประกันชีวิต, ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต, ไทยซัมซุง ประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต, ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต, ไทยสมุทรประกันชีวิต, ธนชาตประกันชีวิต, บางกอกสหประกันชีวิต, บูพา ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต ทีเอ็มบี, ประกันชีวิต นครหลวงไทย, พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต, ฟิลลิปประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต, สหประกันชีวิต, อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, อาคเนย์ ประกันชีวิต, เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต, เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต, เอไอเอ ประกันชีวิต, แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
 • กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต:%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7-0
 • เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต:%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95-0
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต:%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4-0
 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต:%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5-0
 • เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต:%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4-0
 • แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต:%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7-0

แสดงความคิดเห็น

Browse

แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

image

แสดงเวลาทั้งหมด
 • วันจันทร์07:30 - 08:3017:00 - 19:30
 • วันอังคาร07:30 - 08:3017:00 - 19:30
 • วันพุธ07:30 - 08:3017:00 - 19:30
 • วันพฤหัส07:30 - 08:3017:00 - 19:30
 • วันศุกร์07:30 - 08:3017:00 - 19:30
 • วันเสาร์08:30 - 14:00

มีนาคม, 2023

16

วันพฤหัสบดี

DAY OFF

August 26,2019

 • Tuesday
 • 9:00am - 10:00am
 • Walaiporn
คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

อยู่ในช่วงปรับปรุง!

คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

building หากคุณเป็นเจ้าของคลินิก ส่งคำขอเพื่อดูแลหน้านี้ ส่งคำขอถึง Morkeng.com! ส่งคำขอถึง Morkeng.com!
image