image

ประวัติความเป็นมา

 

ในปี ค.ศ.1879 Leo Buerger ได้อธิบายรายละเอียดทางพยาธิสภาพของโรค Thromboangiitis Obliterans (TAO) หรือ Buerger’s disease นี้ว่าเป็นการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งเกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดกลาง, หลอดเลือดดำและเส้นประสาทบริเวณแขนและขา ตามมาด้วยการตีบแคบ มีลักษณะแบบ “presenile spontaneous gangrene TAO” จะมีลักษณะเฉพาะสำคัญที่แตกต่างจาก vasculitis อื่น

 


สาเหตุและพยาธิกำเนิด

 

สาเหตุที่แท้จริงของโรค Buerger’s disease หรือ Thromboangiitis Obliterans (TAO) ยังไม่ทราบแน่นอนแต่สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่นเดียวกันกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายทั่วไป การสูบบุหรี่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำได้อีกหลังจากหายแล้ว

 


อาการและอาการแสดง

 

อาการทางคลินิก

อาการทางคลินิกที่สำคัญของผู้ป่วยโรคเบอร์เกอร์ คือ พบในเพศชายอายุต่ำกว่า 45-50 ปี มีประวัติสูบบุหรี่ ในระยะหลังมานี้มีรายงานพบในเพศหญิงมากขึ้น จากร้อยละ 2-16

 

รอยโรค

รอยโรคจะเริ่มจากหลอดเลือดแดงและดำขนาดเล็กส่วนปลายของแขนและขาก่อน หลังจากนั้นถ้ามีอาการมากขึ้น จะพบรอยโรคที่หลอดเลือดขนาดโตขึ้น ร่วมกับรอยโรคที่เกิดขึ้นเดิมกับหลอดเลือดขนาดเล็ก

 

อาการเริ่มต้น

ผู้ป่วยมีอาการเริ่มต้นที่พบได้บ่อย คือ claudication ของเท้าและขา หรือมือและแขน บางครั้งมีอาการปวดฝ่าเท้า ทำให้นึกถึงโรคข้อและกระดูก ทำให้การดำเนินการรักษาโรคแต่แรกมีการวินิจฉัยโรคผิดพลาด ในระยะหลังจะมีการปวดแสบร้อนตามปลายมือ ปลายเท้า มี rest pain มีแผลจากการเน่าตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้า เจ็บปวด ทรมานมาก


 

แหล่งที่มา

กำพล เลาหเพ็ญแสง.บทที่10 Thromboangiitis Obliterans (Buerger’s disease).ตำราศัลยศาสตร์
หลอดเลือด เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร. พ.ศ.2549 หน้า 231-243

การเรียนการสอนในรายวิชา พยาธิวิทยา(405213)

แสดงความคิดเห็น

คะแนนความพึงพอใจ

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

image

กรกฎาคม, 2024

20

วันเสาร์

DAY OFF

August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Morkeng Official
คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

อยู่ในช่วงปรับปรุง!

คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

building หากคุณเป็นเจ้าของคลินิก ส่งคำขอเพื่อดูแลหน้านี้ ส่งคำขอถึง Morkeng.com! ส่งคำขอถึง Morkeng.com!

imageส่งข้อความสำเร็จ รอการติดต่อกลับทางอีเมล์!

image