ประกาศสำคัญ

หากท่านเป็นผู้ดำเนินการคลินิก และประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การงดเผยแพร่คลินิก หรือคำขออื่นๆ สามารถส่งข้อมูล/คำขอ มายัง Morkeng.com ทางอีเมล์ morkeng.com@gmail.com

เราจะดำเดินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง 

Diode laser กำจัดขน

แสดงความคิดเห็น

ความคุ้มค่าโดยรวม

ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย

ผลลัพธ์จริงตามที่ระบุบนฉลาก

Browse

แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

image

ตุลาคม, 2022

3

วันจันทร์

DAY OFF

August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Morkeng Official
คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

อยู่ในช่วงปรับปรุง!

คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

image