image

1. รู้ก่อนจัดฟัน

การเลือกคลินิกจัดฟันนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีจะมีผลต่อผลลัพธ์การรักษา รวมถึงความพึงพอใจ โดยผู้รับบริการควรพิจารณารีวิวจากเคสการทำหัตถการจัดฟัน อุปกรณ์ทางทันตกรรม สถานที่ ค่าใช้จ่าย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ หรืออาจพิจารณาจากคลินิกที่มีทันตแพทย์ซึ่งจบสาขาเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะการันตีผลลัพธ์ของการจัดฟัน โดยการจัดฟัน คือ งานสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่ให้การรักษาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันและการสบฟันในช่องปาก โดยการจัดฟันจะมีการเคลื่อนที่ของฟันไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อเรียงฟันให้ดีขึ้นและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนป้องกัน และรักษา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและขนาดของขากรรไกร ตลอดจนความสัมพันธ์ของขากรรไกรกับใบหน้า (Cr. รู้ก่อนจัดฟัน)

2. รายชื่อคลินิกจัดฟันในขอนแก่น ที่มีทันตแพทย์ซึ่งจบสาขาเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

1. คลินิกทันตกรรมเปอร์เฟกสไมล์ สาขาหลังมอ
179 หมู่ 12 ถนนหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043202611

2. Cotton Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมคอตตอน)
38/31 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0980560060

3. Nicesmile dental clinic
140/403 หมู่ 14 ซอยกังสดาล ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0646945965

4. คลินิกเฉพาะทางจัดฟันต้นตาล
789/280 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0914455626

5. คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันสตูดิโอเดนทัล
134/44 คลินิกทันตกรรมสตูดิโอเดนทัล ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0834565888

6. คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันหมออธิวัฒน์
140/555 หมู่ 14 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 04323659,0831448599

7. คลินิกทันตกรรมบ้านหมอติ๊ก
285/5 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 092 158 1158

8. คลินิกทันตกรรมเปอร์เฟกสไมล์ สาขากลางเมือง
87/16-17 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043235769

9. PerfectSmileClinic
คลินิกทันตกรรมโมเดิร์น
234/44 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043321346,0842006399

10. คลินิกทันตกรรมโมเดิร์น
คลินิกทันตกรรมหมอแจ้ (ตลาดต้นตาล)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 097 318 8711

11. คลินิกทันตกรรมหมอแจ้
789/20 หมู่ 17 ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 097 318 8711
12. คลินิกทันตแพทย์มนเทียร2
140/348 หมู่ 14 ถนนกัลปพฤษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043245869

13. คลินิกสองคุณหมอจัดฟัน
381/40 หมู่ 17 คลินิกสองคุณหมอจัดฟัน ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0905940506, 043270580

14. คลินิคทันตกรรมบิ๊กสไมล์
145/31 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043237725/0990848444

15. ศูนย์ทันตกรรมแฟรี่
47 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043242502

3. บทความที่เกี่ยวข้อง

📢 ข้อมูลคลินิกจัดฟันในประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

คะแนนความพึงพอใจ

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

image

มิถุนายน, 2024

24

วันจันทร์

DAY OFF

August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Morkeng Official
คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

อยู่ในช่วงปรับปรุง!

คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

building หากคุณเป็นเจ้าของคลินิก ส่งคำขอเพื่อดูแลหน้านี้ ส่งคำขอถึง Morkeng.com! ส่งคำขอถึง Morkeng.com!

imageส่งข้อความสำเร็จ รอการติดต่อกลับทางอีเมล์!

image