image

1. รู้ก่อนจัดฟัน

การเลือกคลินิกจัดฟันนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีจะมีผลต่อผลลัพธ์การรักษา รวมถึงความพึงพอใจ โดยผู้รับบริการควรพิจารณารีวิวจากเคสการทำหัตถการจัดฟัน อุปกรณ์ทางทันตกรรม สถานที่ ค่าใช้จ่าย ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ หรืออาจพิจารณาจากคลินิกที่มีทันตแพทย์ซึ่งจบสาขาเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะการันตีผลลัพธ์ของการจัดฟัน โดยการจัดฟัน คือ งานสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่ให้การรักษาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันและการสบฟันในช่องปาก โดยการจัดฟันจะมีการเคลื่อนที่ของฟันไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อเรียงฟันให้ดีขึ้นและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนป้องกัน และรักษา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและขนาดของขากรรไกร ตลอดจนความสัมพันธ์ของขากรรไกรกับใบหน้า (Cr. รู้ก่อนจัดฟัน)

2. รายชื่อคลินิกจัดฟันในนครราชสีมา ที่มีทันตแพทย์ซึ่งจบสาขาเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

1. D4U Dental Clinic
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. Ldc นครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0909074535

3. Ortho Smile Plus Dental Clinic
82 ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

4. คลินิกจัดฟันหมอพาย
372/1 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0827557455, 0628567898

5. คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน [สาขาช้างเผือก]
684/1 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044248866

6. คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน [สาขาบัวรอง]
70/4 ถนนบัวรอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

7. คลินิกทันตแพทย์1991
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

8. คลินิกทันตแพทย์มนเทียร สาขาโคราช
58,60 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0814711936

3. บทความที่เกี่ยวข้อง

📢 ข้อมูลคลินิกจัดฟันในประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

คะแนนความพึงพอใจ

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

image

กุมภาพันธ์, 2024

26

วันจันทร์

DAY OFF

August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Morkeng Official
คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

อยู่ในช่วงปรับปรุง!

คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

building หากคุณเป็นเจ้าของคลินิก ส่งคำขอเพื่อดูแลหน้านี้ ส่งคำขอถึง Morkeng.com! ส่งคำขอถึง Morkeng.com!

imageส่งข้อความสำเร็จ รอการติดต่อกลับทางอีเมล์!

image