image

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คืออะไร

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คือ โครงการที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรมเอกชนใกล้บ้าน โดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 3 ครั้งต่อปี เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว ณ คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ ประชาชนสามารถรับบริการทางทันตกรรมได้ 5 รายการ ประกอบด้วย
1. การขูดหินปูน 
2. การอุดฟัน 
3. การถอนฟัน 
4. การเคลือบหลุมร่องฟัน 
5. การเคลือบฟลูออไรด์

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการใช้สิทธิคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น

1. ค้นหาคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน หรือสังเกตุคลินิกที่มีสติ๊กเกอร์ “คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น”

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น

2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและสามารถเข้าใช้บริการได้เลย

 

คำถามที่พบบ่อย

1. เข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ได้กี่ครั้งต่อปี ครั้งละกี่รายการ?

ตอบ: สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้ 3 ครั้งต่อปี ครั้งละ 1 รายการ อย่างไรก็ตาม แม้ในการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม 1 ครั้ง จะจำกัดอยู่ที่ 1 รายการบริการ แต่ในการรับบริการจริงหากทันตแพทย์พบว่าฟันมีปัญหาหลายซี่ และไม่มีความซับซ้อนในการรักษา ก็สามารถรักษาให้จบภายในครั้งนั้นได้ โดยนับเป็นการใช้บริการเพียงครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น ฟันผุ 4 ซี่ ก็อุดฟันทั้ง 4 ซี่ได้เลยในการรับบริการครั้งนั้น 

2. หากเข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นครบ 3 ครั้งต่อปีแล้วต้องทำอย่างไร

ตอบ: หากประชาชนไปใช้สิทธิรับบริการที่คลินิกทันตกรรมครบ 3 ครั้งแล้ว และยังมีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อ ก็ยังสามารถไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มี   40 แห่ง ประกอบด้วย

 • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
  43434 คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ มหิดล ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-281881
  18864 คลินิกรักศักดิ์ทันตแพทย์ เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  41412 คลินิกทันตกรรมเฮาส์ออฟเดนทิส ถนนวัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-271988
  44423 คลินิกทันตกรรมเดนท์ดีไซน์ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 094-6359933
  46450 คลินิกทันตกรรมฮันนี่สไมล์ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0640022246
  41655 คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0632494424
  47837 คลินิกทันตกรรมไดมอนด์เดนท์ เจริญประเทศ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0956758800
  45612 อาริยาคลินิกทันตกรรม เชียงใหม่แลนด์ ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0618069900
  47722 คลินิกทันตกรรมไอสไมล์พลัส สันติธรรม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053218670
  48388 คลินิกทันตกรรมเอฟเวอรี่เดย์ สไมล์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0943292393
  43767 คลินิกทันตกรรมม่อนปาย ชั้น 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0953614546
  46572 คลินิกทันตกรรมโมทกะ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0874525659
  45474 คลินิกทันตกรรมออลสไมล์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052008515
  45480 พิพัฒน์คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ – ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0843705048
  45767 ปลูกรักสหคลินิก เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0987524057
  47822 คลินิกทันตกรรม ไอ สไมล์ สมโภชน์เชียงใหม่700ปี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053804881
  46800 คลินิกทันตกรรมทูธดรีม โอสถาพันธ์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0951463592
  45647 วันทนาคลินิกทันตกรรม วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0910284699
  45722 คลินิกทันตกรรมไทม์เดนทัลแคร์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0661129963
  46599 คลินิกทันตกรรม เดอะวัน สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0980615616
  45528 ฮักฟันคลินิกทันตกรรม ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0903165005
  47739 คลินิกทันตกรรมดับเบิ้ลยูเชียงใหม่ ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0623956969
  48411 คลินิกทันตกรรมเดนทัลจอย ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0877887333
  47740 คลินิกทันตกรรม แมจิก สไมล์ สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0632391999
  45607 คลินิกทันตกรรม แฟมิลี่ สไมล์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0869194442
  47757 บ้านฟันสุขใจคลินิกทันตกรรม สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0856151645
  47970 คลินิกเจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม ชั้น 1 อาคารเลิศกิตติ เจริญเมือง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053266557
  45773 คลินิกทันตกรรมแม่ริมสไมล์ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 0643487555
  47742 คลินิกทันตกรรมอารมณ์ดีแม่ริม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 0932781154
  47966 คลินิกทันตกรรมสไมล์โซน ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0946286269
  47832 คลินิกทันตกรรมเดนทาเนียร์ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0616245053
  45596 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม เชียงใหม่-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0897344862
  45839 คลินิกทันตกรรมยิ้มใส ดอนจั่น-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 053-128549
  48389 คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่ สไมล์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 0944169163
  48186 มดตะนอยคลินิกทันตกรรม ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 052069576
  43947 คลินิกทันตกรรมนีโอเด็นท์ เชียงใหม่ – พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0918548978
  43994 คลินิกทันตกรรมเดนทัลนนท์ เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 084-0909901
  46226 คลินิกทันตกรรมหมอกิตติพงษ์ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0935515961
  45508 คลินิกทันตกรรมนิวสไมล์ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 0853059911
  47990 คลินิกทันตกรรมหางดง เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 053442788
 • ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: https://morkeng.com/ucs-dental-clinic-near-me/

  แสดงความคิดเห็น

  คะแนนความพึงพอใจ

  angry
  crying
  sleeping
  smily
  cool
  Browse

  แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

  image

  กรกฎาคม, 2024

  13

  วันเสาร์

  DAY OFF

  August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Morkeng Official
  คลินิกนี้ไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

  อยู่ในช่วงปรับปรุง!

  คลินิกนี้ยังไม่พร้อมให้บริการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่อโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์

  building หากคุณเป็นเจ้าของคลินิก ส่งคำขอเพื่อดูแลหน้านี้ ส่งคำขอถึง Morkeng.com! ส่งคำขอถึง Morkeng.com!

  imageส่งข้อความสำเร็จ รอการติดต่อกลับทางอีเมล์!

  image