image
0
0 Comments

มีอาการปวดต้นแขนมากๆๆ บวม ไม่สามารถขยับได้ จะเข้ารับการตรวจการรักษาโดยใช้สิทธิ บัตรทองได้ไหม

Morkeng Official ตอบคำถามนี้ ตุลาคม 14, 2022
แสดงความเห็น
0

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

Morkeng Official ตอบคำถามนี้ ตุลาคม 14, 2022
แสดงความเห็น
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
พิมพ์คำตอบสำหรับคำถามนี้ ที่นี่...