image
0
0 Comments

หนูเป็นสิวค่ะ หาข้อมูลตามเว็บต่างๆ ก็ยังไม่เก็ตค่ะ ว่าสิวอุดตัน กับ สิวอักเสบ ต่างกันยังไง แล้วหนูเป็นสิวอะไรกันแน่คะ 

Morkeng Official ได้อนุมัติรายการนี้ เมื่อ กันยายน 13, 2023
แสดงความเห็น
2

สิวอุดตัน จะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาจากผิวหนัง โดยมีสีเดียวกับผิวหนัง เรียกว่า สิวอุดตันหัวปิดหรือหัวขาว และถ้ามีสีดำอยู่ตรงกลาง จะเรียกว่าสิวอุดตันหัวเปิดหรือหัวดำ ส่วนสิวอักเสบ จะเป็นตุ่มนูนแดง มีหนอง หรือเป็นไตแข็งๆ กดแล้วเจ็บ 

Morkeng Official ได้อนุมัติรายการนี้ เมื่อ กันยายน 17, 2023
แสดงความเห็น
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
พิมพ์คำตอบสำหรับคำถามนี้ ที่นี่...