ผลการค้นหา สงขลา รายการ

กรองผลลัพธ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศ ที่มุ่งสู่ระดับนานาชาติ

cat-icon Songklanagarind Hospital, ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
cat-icon เลข ที่ 140 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 ประเทศไทย
cat-icon โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
cat-icon โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
cat-icon โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ถนน ไทรบุรี ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย
cat-icon Songkhla Hospital, ตำบล พะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย