หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อทำหน้าที่แทนคนหนึ่งคนหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิพิเศษใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในหรือผ่านทางไซต์โดยการกรอกประกาศแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ DMCA ต่อไปนี้และส่งมอบ ไปยังตัวแทนการฉายลิขสิทธิ์ของ Morkeng.com เมื่อได้รับหนังสือแจ้งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Morkeng.com จะดำเนินการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวเห็นสมควรรวมถึงการลบเนื้อหาที่ท้าทายออกจากไซต์ โดยติดต่อส่งคำร้องที่ ติดต่อเรา